UXDE dot Net Wordpress Themes

Etapele si actele necesare pentru a putea deveni PFA

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

 
Persoanele care doresc sa asigure calitatea legala a acitvitatii economice desfasurate in diferite domenii trebuie sa cunoasca toate conditiile, etapele si actele necesare pentru a deveni PFA. Legislatia in vigoare prevede faptul ca activitatea economica desfasurata temporar sau permanent de fiecare persoana fizica autorizata trebuie sa fie autorizata si inregistrata in conditiile Ordonantei de Urgenta nr. 44/2008.

Prima conditie de indeplinit pentru a deveni PFA este ca persoana respectiva  sa aiba un sediu profesional unde isi desfasoara activitatea. De asemenea, antreprenorul trebuie sa detina un drept de folosinta asupra spatiului sau al imobilului unde va putea fi identificat si contactat de autoritati.

A doua conditie este ca inainte de inceperea activitatii fiecare persoana fizica autorizata sa obtina toate licentele, autorizatiile si avizele prevazute in reglementarile speciale privind desfasuarea activitatii economice.

Persoanele care solicita autorizarea sub forma de PFA trebuie sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti in momentul inregistrarii si sa aiba un cazier fiscal avantajos fara fapte sanctionate de legile vamale sau financiare si datorii catre statul roman.

Persoana fizica autorizata va mai declara pe propria raspundere ca indeplineste toate conditiile legale si are o pregatire profesionala adecvata pentru a garanta desfasurarea legala a activitatilor economice.

Actele necesare pentru a putea deveni PFA sunt:

  • cerere tip pentru inregistrare care trebuie completata si depusa in termen de maxim 15 zile de la incheierea acordului de infiintare prevazut in art. 29 alin.1 OUG nr.44/2008. In cazul in care persoanele fizice nu vor respecta aceste termen va fi necesara o incheiere a unui nou acord de infiintare sau constituire
  • copie de pe cartea de identiate a titularului PFA
  • documentul doveditor al verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei
  • in anumite cazuri avizul din care reiese schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta prevazut de Legea nr.230/2007
  • copie legalizata de pe actul care dovedeste faptul ca persoana respectiva detine drepturile de folosinta asupra sediului profesional
  • declaratie pe propria raspundere din care reiese ca persoana respectiva indeplineste toate conditiile juridice pentru desfasurarea legala a activitatilor economice conform legislatiei din domeniul sanitar-veterinar, sanitar, protectiei muncii sau a protectiei mediului
  • in anumite cazuri copii certificate despre actele care atesta efectuarea varsamintelor sau calitatea de proprietar al unei persoane. Varianta originala a declaratiei privind patrimoniul de afectatiune
  • copii certificate de pe actele care dovedesc experienta si pregatirea profesionala a persoanei respective
  • actele doveditoare privind plata taxelor legale, al taxei de registru.

Aceste documente vor fi depuse la oficiile Registrului Comertului pentru inregistrarea si autorizarea persoanelor fizice autorizate. Inregistrarea unei persoane fizice autorizate se va face pe baza deciziei directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal conform art.8 si 9 din OUG nr. 44/2008. In cazul in care dosarul persoanei fizice este incomplet directorul Oficiul Registrului Comertului va oferi un termen de max 15 zile pentru obtinerea documentelor necesare.

In situatia in care directorul Oficiul Registrului Comertului va respinge cererea de inregistrare a unei persoane fizice, se poate redacta o plangere in termen de maxim 15 zile de la pronuntarea deicziei directorului. Aceasta plangere se depune la judecatoria in a carei arie de competenta se afla sediul profesional al persoanei fizice care a solicitat inregistrarea.

La finalul procesului de autorizare a functionarii PFA si a inregistrarii in Registrul Comertului persoana solicitanta va putea ridica certificatul de inregistrare care va contine codul unic de inregistrare, certificatul constatator dar si alte documente prevazute de lege.

Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice pentru infiintare PFA rapid si costuri reduse.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la:

Tel: 0722 236 175 sau email: office@avocat-firme.info

Leave a Reply