UXDE dot Net Wordpress Themes

Acte infiintare firma

In randurile ce urmeaza va vom prezenta pe larg actele necesare infiintarii firmei dumneavoastra, in functie de tipul, forma juridica si obiectul de activitate al acesteia. Astfel, in functie de aceste criterii, procesul infiintarii unui SRL (societate comerciala cu raspundere limitata) difera de cel al infiintarii unei intreprinderi familiale, al unei fundatii sau organizatii non-guvernamentale. Iata care sunt documentele necesare in fiecare dintre aceste cazuri:

1. Acte necesare pentru infiintare SRL

Pentru infiintarea companiei in forma juridica de SRL vati avea nevoie in primul rand de o cerere in forma tipizata de la O.N.R.C.(Oficiul National al Registrului Comertului).

Va trebui apoi sa obtineti un document care sa ateste rezervarea numelui firmei si a emblemei acesteia, document pe care il veti obtine ONRC si pentru care va trebui sa completati o cerere in original.

Actul Constitutiv este un alt element crucial, care trebuie sa contina informatii de tipul: datele de identificare ale asociatilor firmei, forma, denumirea si sediul social al acesteia, obiectul de activitate principal, precum si cele secundare, domeniul in care firma isi va desfasura activitatea, capitalul social (se va preciza suma exacta, precum si aportul pe care fiecare asociat il are la aceasta), asociatii cu functie de administratori si puterile care li s-au conferit, sediile secundare, daca este cazul, durata societatii, precum si modul de dizolvare si lichidare al firmei.

Actul Constitutiv poate fi atestat de catre unul dintre avocatii cabinetului nostru, intrucat el poate fi autentificat numai de catre un avocat sau de catre un notar.

Alte documente necesare sunt cazierele fiscale ale asociatilor si administratorilor firmei, care se obtin insa in mod automat de catre ONRC.

In continuare veti avea nevoie de documentul care sa ateste legalitatea sediului social pe care l-ati ales pentru compania dumneavoastra. Acesta poate fi oricare dintre urmatoarele: contract de inchiriere sau comodat, contract de vanzare-cumparare, de asociere in participatiune, de leasing imobiliar, certificat de mostenitor. Tot pentru sediul social veti necesita acordul vecinilor si asociatiei de proprietari, daca acesta este situat intr-un bloc. In ceea ce priveste gazduirea sediului social, firma noastra va poate oferi consultanta specializata de care aveti nevoie.

Copii dupa actele de identitate ale asociatilor si administratorilor vor fi de asemenea necesare.

Un alt element important pentru inregistrarea firmei este Specimenul de semnatura al administratorului sau administratorilor firmei, dupa caz. Acesta trebuie legalizat notarial, asa ca va trebui sa apelati la serviciile unui notar public. Acest demers va va costa in medie 50 de RON.

Veti avea de asemenea nevoie de dovada depunerii capitalului social, pe care o puteti obtine sub forma unui extras de cont de la banca respectiva.

Necesare sunt si declaratiile pe proprie raspundere ale asociatilor si administratorului, conform carora acestia isi pot indeplini cu succes calitatea respectiva.

Totodata, pentru cel insarcinat cu depunerea dosarului pentru inregistrare la Registrul comertuli va fi nevoie de o procura data de catre asociati sau de catre asociatul majoritar. Aceasta trebuie autentificata, iar firma noastra se poate ocupa si de acest aspect, intrucat este nevoie de imputernicire avocatiala.

La Registrul comertului veti primi spre completare cererea de inregistrare, precum si Anexa 1, privind vectorul fiscal.

Aceasta este toata documentatia de care veti avea nevoie pentru infiintarea firmei dumneavoastra de tip SRL.

2. Acte necesare intreprindere individuala si asociatie familiala/intreprindere familiala

Veti avea nevoie in primul rand de o cerere tipizata, care sa contina, in cazul asociatiei familiale, semnaturile tuturor menbrilor familiei.

Va trebui sa aveti totodata si dovada rezervarii denumirii si, optional, a emblemei firmei la Registrul Comertului. Este de asemenea crucial sa aveti certificatele de cazier fiscal
al persoanei care solicita inregistrarea firmei, precum si a celorlalti membrii ai asociatiei familiale.

Veti mai avea nevoie si de copii dupa actele de identitate ale membrilor, acte din care sa rezulte domiciliul sau resedinta, certificat medical din care sa rezulte ca persoana/persoanele implicate au starea de sanatate necesara prestarii activitatilor firmei, declaratie tipizata conform careia se indeplinesc conditiile legale desfasurarii acestei activitati.

Pentru cazul in care pentru practicarea unor activitati economice sau de alt tip se cere pregatire profesionala, este necesar si un act care sa dovedeasca aceasta.

3. Acte necesare pentru infiintarea unei asociatii (ONG)

Veti avea nevoie in primul rand de o cerere adresata Judecatoriei in raza careia se va afla sediul viitoarei dumneavoastra asociatii.

Urmeaza apoi Actul Constitutiv si Statutul, care poate fi atestat de catre un avocat al firmei noastre. Actul Constitutiv va cuprinde datele de identificare a asociatilor, care trebuie
sa fie cel putin trei, un document care sa ateste vointa de asociere, precum si scopul propus, denumirea asociatiei, durata de functionare, patrimoniul initial, semnaturile membrilor asociati, componenta nominala a organelor de conducere, precum si persoana/persoanele imputernicite sa desfasoare activitatea de dobandire a personalitatii juridice.

Statutul asociatiei va cuprinde toate datele din Actul constitutiv, mai putin ultimele doua documente. Totodata, acesta va explicita scopul si obiectivele viitoarei asociatii, drepturile asociatilor, obligatiile acestora, categoriile de resurse patrimoniale, atributiile organelor de conducere, precum se destinatia bunurilor in cazul dizolvarii asociatiei.

Statutul va cuprinde in plus si dovada sediului (contract de inchiriere sau comodat), dovada disponibilitatii denumirii (care poate fi obtinuta de la Ministerul Justitiei), dovada achitarii taxei judiciare si a celei de timbru, cazierele fiscale ale asociatilor fondatori si dovada ca cenzorul este expert contabil (legitimatie, autorizatie).

4. Acte necesare pentru infiintarea unei fundatii

Primul document necesar pentru initierea infiintari unei fundatii este cererea adresata Judecatoriei in raza teritoriala a careia de incadreaza sediul viitoarei fundatii.

Actul Constitutiv si Statutul vor cuprinde aceleasi informatii ca si in cazul asociatiei sau organizatiei non-guvernamentale, cu deosebirea ca patrimoniul initial al unei fundatii trebuie sa fie de minim 3 500 de RON si nu de 600 de RON, ca in cazul ONG-urilor sau asociatiilor.

O alta deosebire fundamentala ar fi aceea ca, in timp ce in cazul ONG-urilor sau asociatilor trebuie sa existe cel putin trei asociati, in cazul fundatiei poate exista si un singur membru fondator, neexistand impedimente legale din acest punct de vedere.

Pentru a va vedea propria firma, asociatie sau fundatie pusa pe picioare in cel mai scurt timp, cu promptitudine si profesionalism, contactati-ne prin formularul de contact sau la:

Tel: 0722 236 175 sau email: office@avocat-firme.info

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4.33 out of 5)
Loading...Loading...