UXDE dot Net Wordpress Themes

Fuziune-Divizare Firma

Fuziunea prespune unirea a doua societati, care devin una singura din punctul de vedere al denumirii, sediului social, capitalului social, investitii si castiguri. Divizarea este, pe de alta parte, actiunea prin care patrimoniul unei societati este impartit in fractiuni. Aceste fractiuni se transfera unor alte societati deja existente sau noi. Aceste modificari ( fuziune sau divizare) se pot face chiar daca societatea dumneavoastra este pe cale sa fie lichidata, atata timp cat activele asociatilor nu au fost distribuite inca.

Atata pentru proiectul de fuziune, cat si pentru cel de divizare, este necesara realizarea unui proiect. Ideile cuprinse in acesta sunt comune celor doua procese. Proiectele ar trebui, asadar, sa cuprinda informatii privind forma, denumirea si sediul tuturor societatilor implicate, fundamentarea si conditiile fuziunii sau divizarii, cuantumul primei de fuziune sau divizare, conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare, data la care au fost aprobate situatiile financiare ale societatilor care participa, precum si data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare. Doar in cazul divizarii va fi nevoie sa adaugati repartizarea minutioasa a activelor si pasivelor se urmeaza a fi transferate, precum si modul de repartizare catre actionarii societatii beneficiare a partilor sociale (mentionand criteriul pe baza caruia se realizeaza aceasta).

Pentru a finaliza procesul de fuziune sau divizare, alaturi de cererea de fuziune/divizare si de proiectul de fuziune/divizare, veti mai avea nevoie si de dovada depunerii proiectului la ORTC, dovada publicarii proiectului vizat de judecatorul delegat, dovada numirii expertilor in vederea inspectarii acestui proiect, declaratiile societatilor care isi inceteaza existenta privind modul de stingere al pasivului, hotararile adunarii generale a asociatilor sau hotararea asociatului unic, care atesta ca si-au dat cu totii acordul cu privire la acest proces, Actul Constitutiv actualizat al partii absorbante/divizate/beneficiare, situatia financiara a partilor in copie certificata, certificatele de inregistrare ale persoanelor juridice care isi inceteaza existenta in urma procesului( si anexele acestora, daca este cazul), declaratiile noilor membri ale organelor de conducere, dovada autorizatiilor si avizelor aferente, dovezile privind plata taxelor legale si timbrul judiciar.

Realizarea unei fuziuni este, alaturi de divizare, unul dintre cele mai complexe demersuri legale, intrucat este necesara o gama larga de documentatie. Aceasta complexitate face aproape imposibila ducerea la bun sfarsit a acestor procese fara asistenta juridica specializata. Asadar, cabinetul nostru de avocatura va sta la dispozitie pentru a va asista in asa fel incat totul sa decurga rapid si fara probleme, cu minimum de efort din partea dumneavoastra.

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contactata prin formularul de contact sau la:

Tel: 0722 236 175 sau email: office@avocat-firme.info