UXDE dot Net Wordpress Themes

Drepturile si obligatiile administratorului unei firme

in Blog, Infiintare Firma / 2 Comments
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...Loading...

 
La infiintarea firmei indatoririle unui administrator sunt prestabilite in raporturile cu fondatorii sau asociatii societatii comerciale/terti. Drepturile si obligatiile administratorilor sunt, de asemenea, prevazute in Codul Comercial, Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata si Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata. Astfel fiecare administrator dispune de urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de administrare a tuturor formalitatilor legale pentru a realiza obiectul de activitate al societatii comerciale. Potrivit legislatiei administratorul are dreptul sa participe la toate sedintele si adunarile organizate de fondatorii si asociatii firmei. In functie de natura adunarii administratorul poate sa-si exercite dreptul de administrare ordinara (cand se urmareste realizarea obiectului de activitate al societatii) sau dreptul de administrare extraordinara (cand se discuta interesele societatii si al administratorului);
  • Dreptul de a reprezenta firma in anumite situatii. Administratorul trebuie sa aiba in vedere interdictia de transmitere a drepturilor de reprezentare. In cazul in care un alt delegat va prelua functia de reprezentant fara permisiunea asociatilor societatii comerciale, administratorul si nu societatea va raspunde de eventualele pagube.
  • Dreptul de a semna acte in numele societatii comerciale. Administratorul va semna acte juridice in numele societatii comerciale fara formalitati prealabile. In cazuri urgente aprobarea societatii se poate obtine ulterior dar in general societatiile comerciale aproba dreptul administratorului de a semna acte juridice in prealabil. Nerespectarea acestor formalitati legale este sanctionata.

Administratorul are urmatoarele obligatii, acestea fiind prevazute in Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata:

– Obligatia de a monitoriza si a indeplini formalitatile juridice legate de infiintarea societatii comerciale;
– Obligatia de a depune semnaturile (semnatura administratorului, semnaturile asociatilor) la oficiul Registrului Comertului. Semnatura in registru poate fi inlocuita si cu varianta legalizata de un notar public al acestui document;
– Obligatia de a pastra si prelua toate actele privind infiintarea societatii;
– Obligatia de a administra toate operatiunile juridice legate de realizarea obiectului de activitate al firmei;
– Obligatia de a administra toate operatiunile legale legate de incadrarea in munca a tuturor salariatilor (medicina muncii respectiv fisa de protectie si PSI si alte documente importante);
– Obligatia de a verifica si de a stabili programul de lucru;
– Obligatia de verificare a varsamintelor datorate de asociatii societatii comerciale;
– Obligatia de a verifica si de a tine registrele cerute de autoritatile respective prin respectarea legislatiei contabile;
– Obligatia de a gestiona toate bunurile firmei si de a verifica stocurile societatii comerciale;
– Obligatia de a realiza bilantul firmei respectiv contul de beneficii si pierderi. Administratorul mai are obligatia si de a asigura respectarea legislatiei in vigoare la repartizarea beneficiilor si la achitarea dividendelor.
– Obligatia de a participa la toate sedintele organizate de asociatii firmei.
– Obligatia de a realiza toate hotararile asociatilor societatii comerciale;
– Obligatia de a indeplini toate angajamentele prestablite in actul constitutiv respectiv indatoririle prevazute de lege.

Prin incheierea unui contract de administrare sau prin contract de munca se pot adauga si alte obligatii sau indatoriri acestei liste de angajamente. Dimensionarea bugetului, gestiunea bazei de date clienti respectiv implementarea politicii de vanzare sunt alte obligatii ale administratorilor prevazute intr-un contract de administrare.

Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice si informatii legate de stabilirea drepturilor si obligatiilor unui administrator.

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la:

Tel: 0722 236 175 sau email: office@avocat-firme.info

 

Discussion 2 Comments

  1. mihaitza

    Stie cineva daca automat vine control daca admistratorul femeie schimba numele dupa divort???

  2. mihaitza

    Asta daca stie cineva despre obligativitatea controlului in caz de schimbare nume dupa divort!! Multam anticipat!

Leave a Reply