UXDE dot Net Wordpress Themes

Model acord Asociatie de proprietari si locatari

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (25 votes, average: 3.12 out of 5)
Loading...Loading...

 

I. ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI / LOCATARI (*1) Bloc nr.__

Str______________, nr. ______, localitate ____________, judeţ/sector _________________

2. La cererea Domnului / Doamnei____________________________________________________,

domiciliat(ă) în ___________________________, str_______________________________ , nr. ____________,

bloc ______, sc. _____, et. ______, ap. _____, în calitate de(*2) ______________________________,

în temeiul art. 42 din Legea nr. 230/2007, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari având acceptul proprietarilor şi al titularilor contractelor de închiriere din locuinţele cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical,

3. Asociaţia avizează stabilirea sediului social/secundar în spaţiul situat în str. ____________________________,

nr. __________, bloc ________, sc. ________ , et. __________, ap. ________,

localitatea _________________________, judeţ/sector _____________________________ , în care,

4. firma __________________________, cu nr. de ordine în registrul comerţului(*3) _____________ şi cod unic de înregistrare(3) ___________ 5. urmează să-şi desfăşoare activităţile(*4): _________________________

 

Preşedinte / Administrator, (Nume, prenume, semnătura, ştampila asociaţiei)

Data ____________________
 

II. ACCEPTUL PROPRIETARILOR / TITULARILOR DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE DIN LOCUINŢELE ÎNVECINATE

Confirmăm că spaţiul, a cărui destinaţie se schimbă, se învecinează(*5):

1. pe plan orizontal:

– Apartamentul nr. ________, proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. _____________, semnătura ___________;

– Apartamentul nr. ________, proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. _____________, semnătura ___________;

– Apartamentul nr. ________, proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. _____________, semnătura ___________;

– Apartamentul nr. ________, proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. _____________, semnătura ___________;

2. pe plan vertical:

– Apartamentul nr. ________, proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. _____________, semnătura ___________;

– Apartamentul nr. ________, proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. _____________, semnătura ___________;

– Apartamentul nr. ________, proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. _____________, semnătura ___________;

– Apartamentul nr. ________, proprietar / chiriaş Doamna/Domnul. _____________, semnătura ___________;

 

Notă: (1) În situaţia în care imobilul nu are constituită asociaţie de locatari/proprietari se va bara caseta I şi se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt;

(2) Se completează cu: asociat/administrator/împuternicit/reprezentant;

(3) Se completează în cazul în care firma este înmatriculată;

(4) Se completează, după caz, cu: activitate de birou sau activităţile pe care le va desfăşura conform obiectului de activitate;

(5) Se completează în funcţie de numărul locatarilor cu care se învecinează.

Leave a Reply