UXDE dot Net Wordpress Themes

Infiintare firma si inregistrare in registrul operatorilor intracomunitari

in Blog, Infiintare Firma / 2 Comments
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...

 
Dupa finalizarea etapelor necesare pentru constituirea unei societati comerciale, in anumite situatii intreprinzatorii trebuie sa aiba in vedere inregistrarea firmei in Registrul operatorilor intracomunitari. Contribuabilii care doresc sa efectueze operatiuni intracomunitare sunt obligati sa se inscrie in Registrul al Operatorilor Intracomunitari. Acest ghid juridic va ofera informatii despre procedura de inregistrare in ROI.

Potrivit legislatiei in vigoare acestea sunt operatiunile intracomunitare pentru care firma trebuie sa se inscrie in Registrul al Operatorilor Intracomunitari:

– achizitii intracomunitare de servicii, realizate de persoane impozabile stabilite in Comunitate pentru beneficiari impozabili stabiliti in tara noastra;

–  livrari ulterioare de bunuri realizate in cadrul unei operatiuni triunghiulare care sunt considerate livrari intracomunitare cu cod T in tara noastra;

–  achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au loc pe teritoriul Romaniei;

–  livrari intracomunitare de bunuri efectuate pe teritoriul Romaniei scutite de taxe;

–  prestari de servicii intracomunitare oferite de persoane impozabile stabilite pe teritoriul Romaniei pentru beneficiari impozabili stabiliti in Comunitate, altii decat cei scutiti de TVA in statul membru in care beneficiarii respectivi sunt impozabili.

Inainte de a efectua oricare dintre aceste operatiuni intracomunitare, asociatii firmelor trebuie sa solicite inregistrarea in ROI. Contribuabilii vor completa si vor depune formularul 095 „Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari” respectiv certificatele de cazier judiciar emise de autoritatile competente din Romania ale tuturor asociatilor.

Cererile se depun la registratura organului fiscal, personal sau prin posta (cu confirmare de primire de catre autoritati). Cererea depusa de persoanele care doresc inscrierea in ROI in momentul inregistrarii in scopuri de TVA se solutioneaza in termen de 10 zile. Pe de alta parte, in cazul contribuabililor care sunt deja inregistrati in scopuri de TVA, decizia de aprobare sau de respingere a cererii de inreigstrare in ROI, se va comunica de catre organul fiscal competent in cel mai scurt timp. Contribuabilii care nu sunt inregistrati in ROI nu au un cod valabil de TVA pentru a putea efectua operatiuni intracomunitare.

In cazul societatilor pe actiuni, al societatilor in comandita pe actiuni care isi desfasoara activitatea economica pe teritoriul Romaniei pentru inscrierea in ROI se va depune cazierul judiciar al administratorilor si nu al asociatilor. Conform prevederilor legislative in vigoare se vor folosi documentele asociatilor care detin cel putin 5% din capitalul social al firmei.

In situatia in care in cazierul judiciar al unui asociat sau al administratorului apare faptul ca s-a pus in miscare o actiune penala fata de persoana respectiva, contribuabilii trebuie sa prezinte acte oficiale, emise de organele de urmarire penala din care reiese faptul ca actiunea penala are  sau nu o legatura cu operatiunile intracomunitare pentru care s-a solicitat inregistrarea firmei in ROI.

Pentru persoanele care detin un cazier judiciar in care apar infractiuni, se vor depune copii legalizate ale hotararilor judecatoresti prin care au fost stabilite aceste infractiuni  alaturi de actul oficial emis de compartimentul juridic din cadrul directiei finantelor publice sau in anumite situatii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala din care reiese faptul ca infractiunile respective au sau nu o legatura cu operatiunile intracomunitare pentru care s-a depus cererea de inregistrare in ROI.

Persoanele juridice neimpozabile si persoanele impozabile au obligatia sa se inscrie in ROI, inainte de efectuarea unor operatiuni intracomunitare sau la data solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA. Cei care doresc sa finalizeze inscrierea in ROI la momentul inregistrarii in scopuri de TVA, sunt obligati sa depuna la autoritatile competente atat „Cererea de eliberare a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA pentru comerciantii care se inregistreaza in scopuri de TVA de la infiintare” cat si „Cererea de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”.

In  Registrul Operatorilor Intracomunitari nu se vor inscrie:

–  persoanele impozabile avand ca administrator sau asociat o persoana impotriva careia s-a pus in miscare o actiune penala sau persoane care detin un cazier judiciar care mentioneaza infractiuni in legatura cu anumite operatiuni intracomunitare;

–  persoanele juridice neimpozabile si persoanele impozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA.

Contribuabilii pot solicita radierea din  Registrul operatorilor intracomunitari care se va efectua in urma unei decizii emise de organul fiscal competent in cazul in care persoanele impozabile:

– au intrat in inactivitate temporara, inscrisa si in Registrul Comertului;

– nu au depus nici un decont de taxa (prevazut la art.156 indice2.) pe parcursul unui semestru calendaristic;

– conform prevederilor din art.78 indice 1 din OG nr. 92/2003 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare au fost declarate inactive;

– persoana impozabila sau administratorii/asociatii persoanei impozabile au inscrise in cazierul fiscal infractiuni;

– nu aveau dreptul sau nu erau obligate sa solicite inregistrarea in scopuri TVA;

– care au perioada fiscala luna calendaristica si persoanele impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic iar in deconturile de taxa depuse pentru 6 luni consecutive nu au fost mentionate servicii sau bunuri, prestari servicii sau livrari de bunuri efectuate in cursul acestor perioade de raportare din prima zi a cele de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic;

– au ca administrator sau asociat un individ impotriva caruia s-a pus in miscare o actiune penala avand o stransa legatura cu operatiunile intracomunitare;

– au fost scoase din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in situatia nedepasirii cifrei de afaceri de 65.000 euro;

– solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA;

– nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare prestabilite in art.158 indice 2 alin (1) din CF in anul urmator inscrierii in ROI.

Potrivit legii persoanele obligate sa se inregistreze in Registrul operatorilor intracomunitari care efectueaza operatiuni intracomunitare fara a fi inscrise in ROI  risca o amenda intre 1000-1500 RON.

Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice pentru infiintarea firmei rapid si ieftin, cat si informatii legate de inregistrarea firmei in registrul operatorilor intracomunitari.

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contactata prin formularul de contact sau la:

Tel: 0722 236 175 sau email: office@avocat-firme.info

Discussion 2 Comments

  1. mirescu adrian

    Buna ziua. Va rog sa ma lamuriti intr-o problema daca se poate.
    Am dezghetat firma (srl) pe 25-8-2014 si nu mai eram platitor de tva. Pe 28-8-1014 am emis o factura pt Germania in valoare de 3000 euro. Pe 1-9-2014 am primit o instiintare de la ANAF cum ca s-a reactivat TVA din oficiu incepand cu data de 25-8-2014. Nu am apucat sa inregistrez firma in ROI si nici nu am emis factura pt Germania cu TVA. Ce pot face in acest caz daca firma din Germania nu mai poate anula factura din contabilitate?
    Multumesc anticipat.

Leave a Reply