UXDE dot Net Wordpress Themes

Infiintare firma cu 2 asociati

in Blog, Infiintare Firma / No Comments

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (12 votes, average: 4.42 out of 5)

Loading...Loading...
In situatia in care doriti sa incepeti o afacere impreuna cu o alta persoana, primul pas pe care trebuie sa-l faceti este infiintarea unei firme cu 2 asociati.

O firma cu doi asociati se poate infiinta in 3 zile de la depunerea actelor la Registrul Comertului. Va prezentam care sunt pasii de urmat, actele necesare si costurile pentru infiintarea unui SRL cu doi asociati, conform legislatiei din Romania:

1. Alegerea şi rezervarea denumirii firmei. Aceasta operatiune se face la ONRC

2. Stabilirea obiectului principal de activitate si a celor secundare, conform clasificarii societăţilor comerciale functie de codul CAEN

3. Depunerea capitalului social la banca. Mergeti la o bancă şi prezentaţi rezervarea de denumire a firmei şi cereţi să deschideţi un cont în numele firmei în care să depuneţi capitalul social. Capitalul social minim în cazul unui SRL este de 200 lei.

4. Stabilirea sediului social. Pentru a va înfiinţa o firma trebuie să dovediţi că aveţi la dispoziţie un sediu unde va veţi desfăşura activitatea. Sediul poate fi:

– proprietatea dumneavoastră (contract de vânzare-cumpărare sau certificat de moştenitor),
– un spaţiu închiriat (contract de închiriere sau subînchiriere înregistrat la organele fiscale),
– un spaţiu asupra căruia aveţi un contract de comodat (contract de comodat, de uz, uzufruct) sau luat în leasing imobiliar (contract de leasing imobiliar).
– găzduit la un cabinet de avocatură care oferă serviciu de gazduire sediu social. Cabinetul nostru de avocatura va ofera serviciul de gazduire sediu social la cabinetul nostru din Bucuresti, iar onorariul pentru acest serviciu este de 600 lei/ 6 luni sau 1000 lei/ an.
Dovada sediului se face cu copii după actele enumerate mai sus, funcţie de categoria în care va încadraţi.

In situaţia în care sediul social va fi stabilit întru-un imobil în care există vecini şi asociaţie de locatari aveţi nevoie să obţineţi acordul vecinilor şi al asociaţiei de proprietari pentru a putea stabili sediul social în acel imobil.

5. Redactarea actului constitutiv. Aici găsiţi informaţii utile despre ce trebuie să conţină actul constitutiv.

6. Declaraţia pe proprie răspundere (din care să rezulte că îndepliniţi condiţiile legale pentru deţinerea calităţii de asociat şi/sau adminsitrator) şi obținirea specimenului de semnătură. Acesată procedură se va realiza în faţă unui notar şi va costă în jur de 50-75 lei în funcţie de notar.

Potrivit Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, înfiinţarea firmei se realizează în 3 zile de la depunerea următoarelor acte la registrul comerţului:

– cererea de înregistrare, (o puteți descarcă de aici);
– actul constitutiv semnat de asociaţi; acesta poate fi atestat de avocat, sau poate fi sub semnătură privată (semnat doar de asociaţi);
– rezervarea denumirii societăţii comerciale eliberată de registrul comerţului;
– actele de identitate ale asociaţilor firmei în curs de înmatriculare;
– documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (contract de comodat, de închiriere, contractul de asistenţă juridică în situaţia în care sediul se stabileşte la avocat prin serviciul de găzduire sediu social);
– acordul vecinilor şi al asociaţiei de proprietari când sediul social al firmei se stabileşte întru-un bloc de locuinţe;
– declaraţia pe propria răspundere a asociaţilor şi a administratorului societăţii comerciale, autentificate de notar;
– specimenul de semnătură al administratorului firmei eliberat de notar;
– dovadă depunerii capitalului social al societăţii comerciale la o banca aleasă de asociaţi;
– declaraţia pe proprie răspundere a asociaţilor potrivit căreia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru deţinerea şi exercitarea calităţii de asociaţi, atestată de avocat sau autentificată de notar;
– copii certificate ale actelor de identitate ale asociaţilor;
– după caz, imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplinească formalitatile legale;

Conform Legii nr. 1/2017 nu se mai platesc taxe catre ONRC.

Cabinetul nostru de avocatura pe langa faptul ca va ofera gratuit informatii utile pentru infiintarea unei firme, va poate oferi si serviciul juridic (valabil doar in Bucuresti si Ilfov) prin care noi ne ocupam de toata procedura de infiintare a firmei rapid si cu un cost mic.

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contactata prin formularul de contact sau la:

Tel: 0722 236 175 si email: office@avocat-firme.info

 

 

Leave a Reply