UXDE dot Net Wordpress Themes

Constituirea si inscrierea unei fundatii

in Blog / No Comments
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...Loading...

 
Constituirea si inscrierea unei fundatii se finalizeaza dupa indeplinirea unor operatiuni legale prevazute de legislatia in vigoare. Astfel infiintarea fundatiei poate fi realizata de o singura sau un grup de persoane pe baza unui document juridic intre vii ori pentru cauza de moarte respectiv pentru realizarea unui scop de interes al unei colectivitati sau al unui scop in interes general.

Patrimoniul fundatiei la data constituirii acesteia trebuie sa includa bunuri in numerar sau natura a caror valoare trebuie sa fie cel putin 100 de ori venitul minim brut pe economie.

In situatia fundatiilor al caror scop este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care se fie puse la dispozitia altor fundatii sau asociatii, in vederea realizarii unor programe, activul patrimonial la momentul constituirii poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori venitul minim brut pe economie.

Pentru a dobandi personalitate juridica fondatorii sau fondatorul va incheia Actul Constitutiv al fundatiei in forma originala aflata sub sanctiunea nulitatii absolute. Cele mai importante documente doveditoare ale sediului social vor fi: contractul de proprietate pe imobilul respectiv, acordul vecinilor si un contract de comodat pe camera unui apartament sau orice spatiu destinat ca sediul social al fundatiei sau al asociatiei;

Urmatorul pas este depunerea unei cereri pentru acordarea denumirii fundatiei la sediul Ministerului Justitiei. Se va obtine certificatului doveditor pentru disponibilitatea denumirii fundatiei eliberate de autoritati.

Redactarea Actului Constitutiv al fundatiei sau al asociatiei va cuprinde urmatoarele detalii:

 • datele personale ale fondatorului/fondatorilor (nume, prenume, domiciliu sau sediu)
 • denumirea fundatiei/asociatiei;
 • scopul fundatiei;
 • patrimoniul initial al fundatiei;
 • durata de functionare a fundatiei (pe termen determinat sau nedeterminat);
 • componenta organelor de conducere, de control si de administrare respectiv regulile pe baza carora sunt denumiti membrii acestor grupuri;
 • numele si datele persoanelor sau a persoanei imputernicite sa desfasoare operatiunea de dobandire a personalitatii juridice;
 • semnatura fondatorilor sau a fondatorului.

Statutul fundatiei, aflat sub sanctiunea nulitatii absolute va contine urmatoarele detalii:

 • resursele patrimoniale ale fundatiei;
 • elementele prestabilite la alin (2), cu exceptia celora de la lit. g) si h);
 • scopul si obiectivele principale ale fundatiei;
 • obligatiile organelor de administrare, control si conducere;
 • destinatia bunurilor cu respectarea dispozitiilor art.60, in situatia in care se ajunge la dizolvarea fundatiei;
 • procedura de modificare si desemnare a componentei organelor de administrare, conducere si control.

Dosarul depus la Ministerul Justitie pentru inregistrarea fundatiei va contine urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere completata de fondatori (cu sau fara ajutorul unui avocat);
 • statutul;
 • Actul Constitutiv al fundatiei;
 • documente doveditoare pentru patrimoniul initial si sediul fundatiei;
 • certificatul doveditor pentru disponibilitatea denumirii fundatiei eliberate de Ministerul Justitiei sau refuzul eliberarii acestui document.

Asociatia sau fundatia va dobandi personalitate juridica prin inscrierea sa in Registrul asociatiilor si fundatiilor din cadrul judecatoriei in a carei arie de competenta teritoriala isi are sediul fundatia.

Dupa finalizarea acestor operatiuni legale fondatorii fundatiei vor putea infiinta filiale pe baza deciziei Consiliului Director prin care este alocat patrimoniul fundatiei. Aceste filiale vor fi conduse de un consiliu director propriu alcatuit din cel putin 3 persoane.

In momentul in care fundatia a fost inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor niciun fondator sau mostenitorii acestora nu vor putea revoca Actul Constitutiv. Acest document nu va putea fi atacat nici de creditorii personali ai fondatorilor fundatiei.

Dupa ce fundatia a dobandit personalitate juridica, in cazul decesului fondatorului, efectele deciziilor luate in favoarea fundatiei, anterior constituirii acesteia, se vor produce de la data redactarii Actului Constitutiv pentru fundatiile constituite prin acte intre vii, iar pentru fundatiile constituite pe baza unui testament, de la data mortii persoanei care a redactat testamentul (testatorul).

Cabinetul nostru de avocatura va ofera servicii juridice si informatii legate de constituirea si inscrierea unei fundatii.

Pentru informatii suplimentare, ne puteti contactata prin formularul de contact sau la:

Tel: 0722 236 175 sau email: office@avocat-firme.info

Leave a Reply